Værkstedet

Et af vores mange tilbud om beskæftigelse, er vores eget værksted hvor vi har en mekaniker ansat. Her der både mulighed for at lave andres og sin egen bil, scooter og cykle.

Køkken

Vi spiser sammen flere gange dagligt, køkkenet funger ofte som samlingssted, hvor man kan deltage som man har lyst.

Satellitten

Et socialpædagogisk opholdssted

Vores privatejede institution tilbyder et skub i den rigtige retning, støtte til selvstændighed, gensidig respekt og forståelse for de individuelle behov. Vi arbejder hele tiden mod ”Den virkelige verden”, og sikre os at beboerne her, bliver klar til et selvstændigt liv, hvor indholdet i verden giver mest mulig mening.

Vi holder til i et lille lokalsamfund, og det er vigtigt at man kan indgå her, hvor man ikke falder ind i mængden, men skal begå sig på lige fod med alle andre - med vores sikkerhedsnet under sig.

Hvad kan Satellitten?

Satellitten arbejder altid mod samfundets normer, det betyder blandt andet at et ophold hos os består i at blive afklaret omkring sin fremtid. Det handler om at finde den hylde man passer på, hvor man kan bidrage med mest muligt, og være en del af fællesskabet.

Det er vigtigt for os at forventningerne til et ophold på Satellitten er afstemt, og vi er enige om hvad resultatet skal være. Hvordan vi når resultatet bliver vi enige om, i takt med beboerens udvikling, og netop udvikling er et nøgleord hos Satellitten. Det nytter ikke noget at tjekke ind hos os, og tro at man ved at sidde på sit værelse, kan opfylde forventningerne.